کتابخانه امام خمینی یزد

مطالعه کتاب مطالعه زندگی

کتابخانه امام خمینی یزد

مطالعه کتاب مطالعه زندگی

نویسندگان

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

روز پدر

لیدا عنایتی | دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۶، ۰۵:۰۷ ب.ظ

  • لیدا عنایتی

مولود کعبه

لیدا عنایتی | دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۶، ۰۵:۰۳ ب.ظ

ر بهترین مکان متولد شد (کعبه)
در بهترین روز متولد شد (جمعه)
جانشین بهترین پیامبر بود (محمد)
همسر بهترین زن دنیا بود (فاطمه)
پدر بهترین بچه‌های دنیا بود (حسن حسین)
در بهترین ماه به شهادت رسید (رمضان)
در بهترین شب ضربت خورد (اول قدر)
در بهترین شب شهید شد (دوم قدر)
در بهترین حالت بود که ضربت خورد (نماز)
در بهترین حالت نماز بود (سجده)

تولد امام علی(ع) مولود کعبه و روز پدر بر تمامی پدران مبارک باد

  • لیدا عنایتی